dinsdag, 13 augustus 2013 09:45

Hosts en hostessen zijn van alle markten thuis

U hebt hen ongetwijfeld reeds ontmoet of gezien, de fraai uitgedoste en immer vriendelijke jongens en meisjes die zo een beetje overal en altijd aanwezig zijn tijdens het Festival. Die jongelui vormen de mooie en enthousiaste groep festivalhostessen en -hosts. Het is het comité Onthaal, met Inge Donckers als voorzitster en Kris Ceusters, Ilse Vanderlocht en Nadia Verhoeven als leden, dat er ieder jaar opnieuw voor zorgt dat het Festival kan rekenen op de onvoorwaardelijke inzet van minstens 50 hostessen en hosts.

Inge Donckers: "Kandidaten rekruteren we via de EMJ-website, jeugdbewegingen, vriendengroepen, scholen enz... Wie host of hostess wil worden moet minstens in het 5de jaar middelbaar onderwijs zitten, enige talenkennis hebben, onder zich uit zijn en van aanpakken weten. Als ze aangeworven worden, zijn ze immers de gids en begeleid(st)er van een deelnemende groep. Vaak krijgen ze zelfs een tweede groep toegewezen. Van de hosts en hostessen wordt een groot engagement gevraagd. Ze blijven gedurende het volledige Festival bij hun groep. Dat wil zeggen dat ze eten en slapen samen met de groepsleden, hen begeleiden naar jury- en andere concerten, mee op uitstap gaan, een aanspreekpunt op straat zijn voor bezoekers, toeschouwers en deelnemers, toegangstickets aan de concertzalen verkopen. Kortom, van alle markten thuis zijn."

"Uiteraard trachten we ook zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de hosts en hostessen zelf," vervolgt Inge Donckers. "Zij mogen op voorhand aangeven of ze al dan niet bij de hen toegewezen groep willen overnachten, wanneer ze wel en niet beschikbaar zijn tijdens de EMJ-dagen, welke hun taalvoorkeur is en uit welk land ze liefst een groep willen begeleiden. Soms vragen ze ook wel eens om met twee hosts of hostessen voor een groep te mogen instaan."

Voor hun inzet krijgen de festivalhostessen en -hosts steeds veel waardering en lof toegezwaaid. Vandaar dat bij het afscheid, na ieder Festival, al vlug een traantje wordt weggepinkt. Sommige groepen vragen zelfs om bij een volgende deelname dezelfde host of hostess terug te krijgen. Naar verluidt is het omgekeerde ook wel eens het geval.
Jongens en meisjes die graag tot de toffe groep hosts en hostessen willen behoren, nemen voor alle verdere info best contact op met het festivalsecretariaat.

logo
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail