Meer dan 60 jaar unieke muzikale en vreugdevolle ervaringen

Alle Menschen werden Brüder

Onder het motto "Alle Menschen werden Brüder" schrijft het Europees Muziekfestival voor de Jeugd al ruim zestig jaar unieke muziekgeschiedenis. Een team van meer dan vijftig vaste medewerkers slaagt er ieder jaar opnieuw in om aan duizenden jonge muzikanten en vocalisten uit heel Europa en ver daarbuiten een korf vol met buitengewone muzikale, vreugdevolle en vriendschappelijke ervaringen mee te geven. Rode draad doorheen het EMJ-gebeuren, meteen ook het unieke aan dit Festival, zijn de niet-competitieve muzikale of vocale juryconcerten, vreugde, vriendschap, verbroedering, gastvrijheid en een niet aflatende belangeloze inzet van ettelijke honderden vaste en losse medewerkers.

Enkel winnaars

Tijdens de laatste dagen van april en de eerste dagen van mei verwelkomt Neerpelt ieder jaar de meest getalenteerde kinder- en jongerenkoren en muzikale ensembles en orkesten. Het ene jaar komen koren aan bod, het andere jaar muzikale ensembles. Niet alleen uit Europa, maar ook uit andere werelddelen komen internationaal gewaardeerde koren en ensembles zeer graag naar Neerpelt om er gepassioneerde concerten te verzorgen voor een internationale vakjury en een uitgelezen kennerspubliek en tijdens diverse avond- en gastconcerten. Het concept voor dit juryoptreden is uniek: een niet-competitieve evaluaite waarin geen verliezers, maar enkel winnaars zijn. Uiteraard krijgen de deelnemers een uitgebreide jurynota mee naar huis, waarin aanbevelingen staan om straks nog beter te presteren.

Verbroederen

In hun zoektocht naar nieuwe muziek en koorliteratuur vinden de deelnemende groepen – ieder jaar zijn ze met meer dan honderd - bij mekaar een schat aan voorbeelden en een quasi onuitputtelijke inspiratiebron. Voor vele deelnemers is het EMJ de gelegenheid bij uitstek om partituren uit te wisselen en ontmoetingen met andere koren of ensembles te regelen.

Europese gedachte

Uniek in de wereld is dat het EMJ al meer dan zestig jaar draait op de belangeloze en onbaatzuchtige inzet van ruim vijftig vaste medewerkers die dagdagelijks ieder Festival tot in de puntjes voorbereiden. Daarnaast zijn er nog een paar honderd losse medewerkers die zich uit genegenheid en liefde voor het EMJ tijdens de festivaldagen belangeloos de naad uit de broek werken om het de deelnemers en hun entourage naar de zin te maken.
Al die vrijwillige medewerkers samen vormen een organisatorisch zeer sterke groep die aan koren, ensembles, harmonies, fanfares en orkesten een forum aanbiedt om elkaars culturen via muziek, zang en ontmoeting te leren ontdekken en waarderen.
Dankzij de gedreven inzet van bestuursleden, vaste en losse medewerkers, hosts, hostessen en niet te vergeten de vele gastgezinnen uit Neerpelt en omliggende gemeenten, mag Europa's musicerende en zingende jeugd in Neerpelt ieder jaar opnieuw genieten van magische en onvergetelijke momenten van warmte, vreugde, vriendschap en gastvrijheid.

Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd slaagt er al meer dan zestig jaar in, vanuit de gastvrije gemeente Neerpelt, door zang, muziek en ontmoeting een waardevolle bijdrage te leveren voor vrede, verbroedering en verstandhouding in deze grote wereld. Elk Festival geeft deelnemers telkens weer gevoelens van hoop, moed, levenslust en de kracht om op een hoogstaande en hartverwarmende manier te blijven zingen en musiceren. Van een unicum gesproken !

logo
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail