Ere- en beschermcomité

Vindt hier binnenkort de leden van het Ere- en beschermcomité van het 69ste Europees Muziek Festival voor de Jeugd:

     
     
   
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail