Reglement

 

Alle informatie over de voorwaarden zijn terug te vinden in ons reglement. Lees aandachtig de teksten en zorg dat je alle informatie bij de hand hebt, alvorens online in te schrijven.

 

Download

Download hier het reglement en de informatiebrochure voor de vocale festivaleditie van 2022.

 

Juryconcerten

Een gerenommeerde, internationale jury beoordeelt op een constructieve manier de muzikale prestaties van de deelnemers. Na de proclamatie is er de mogelijkheid tot mondeling overleg. Na het Festival wordt een juryverslag toegezonden waarin vooral de nadruk wordt gelegd op een positieve en niet-competitieve beoordeling.

Er worden geen geld- of andere prijzen toegekend. Recht van opname is voorbehouden aan het EMJ. Voor eventuele klank- en/of beeldopnames van het optreden worden geen vergoedingen betaald.

 

Repertoire en tijdsduur

Ieder deelnemend koor/ensemble zingt of speelt verplicht een juryconcert.

Het repertoire voor de juryconcerten wordt door de groep samengesteld, volgens de regels beschreven bij de gekozen reeks. Je bepaalt zelf de volgorde van de werken bij inschrijving.

Wijzigingen in het programma of in de volgorde worden toegestaan mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van het organiserend comité, uiterlijk vóór 1 maart. Na die datum moet het voorgestelde programma zonder uitzondering gepresenteerd worden in de door jou opgegeven volgorde.

 

Plichtlied

Naast het opgegeven repertoire is er voor elk koor in de reeksen A tot en met F een plichtlied voorzien dat in opdracht van het Europees Muziekfestival gecomponeerd werd door Vlaamse componisten. Dit plichtlied wordt u na het indienen van een volledig inschrijvingsdossier toegestuurd.
Het plichtlied voor de reeks G is een bestaand Vlaams volkslied dat uitgevoerd moet worden in een eigen origineel arrangement. Dit volkslied wordt bij inschrijving bezorgd.

 

Leeftijd

De maximumleeftijd van alle deelnemers is bepaald op 28 jaar. D.w.z. dat ze de leeftijd van 29 niet bereikt mogen hebben bij het begin van het festival.
Voor uitzonderingen op de maximum leeftijd, verwijzen we graag naar ons reglement.

De festivalorganisatie behoudt het recht om de leeftijd van de deelnemers officieel vast te stellen en zal deze regel steekproefsgewijs toepassen.

 

Documenten

Om de inschrijving geldig te maken, dienen volgende documenten ingestuurd te worden (online en via of per post):

 • een inschrijvingsformulier
 • een gedetailleerde deelnemerslijst zoals gevraagd in het inschrijvingsformulier
 • de partituren van alle werken opgenomen in het juryprogramma
 • een recente (digitale) foto van de groep
 • een recente geluidsopname of een link naar een geluidsopname op het internet
 • een recente dvd-opname van de groep (= enkel verplicht voor de groepen die inschrijven voor de wimpelreeksen)

 

Partituren

Bij inschrijving wordt van elke partituur een kopie bezorgd aan het festivalsecretariaat. Dit exemplaar wordt gebruikt bij de controle van het inschrijvingsdossier en blijft in het bezit van het Festival.
Vlak voor het juryconcert bezorgt iedere deelnemende groep aan de jurysecretaris 3 mappen met in elke map één exemplaar van alle partituren, in de volgorde waarin ze gebracht zullen worden. Op de map wordt duidelijk de naam van de groep alsook de stad van herkomst vermeld. Deze mappen worden onmiddellijk na het optreden terugbezorgd door de jurysecretaris.
Er kan geen beroep meer gedaan worden op de partituren die ingezonden werden bij de inschrijving.
Het gebruik van kopieën is in België bij wet verboden. Overtredingen hierop zijn voor risico van de deelnemende groep. We raden u daarom aan originele partituren te gebruiken.

 

Aanwezigheid

Alle deelnemende groepen zijn een uur voor hun juryoptreden aanwezig in de concertzaal. Inzing- en omkleedruimtes worden in de buurt van het juryconcert voorzien. Deze ruimtes dienen niet als repetitielokaal.
Eventuele repetitielokalen dienen op voorhand besproken te worden via het festivalsecretariaat. Voor maximaal 2 uur kan een repetitieruimte ter beschikking worden gesteld.

 

Podium

Om een vlot verloop te verzekeren, is het betreden van het podium als volgt geregeld: terwijl groep 1 voor de jury optreedt, houdt groep 2 zich klaar in een zijzaal. Na het optreden van groep 1 verlaat deze rechtstreeks de zaal, terwijl groep 2 het podium betreedt en groep 3 plaats neemt in de zijzaal, enz.
Bij een instrumentale festivaleditie worden in de Sporthal van het Provinciaal Domein Dommelhof 2 podia voorzien. Ensembles die hier hun juryconcert afwerken, nemen per 2 plaats op het podium en werken één voor één hun juryconcert af. Beide ensembles blijven op het podium zitten tot de 2 juryprogramma's worden afgewerkt.

 

Stilte

Het spreekt voor zich dat er volstrekte stilte in acht genomen wordt in de zalen waar de juryconcerten plaatshebben. Tijdens de uitvoering mag niemand de zaal betreden of verlaten en mogen er enkle foto's zonder flits en geluid genomen worden. Het betreden en verlaten van de zalen is enkel toegelaten nadat een koor of ensemble het volledige programma heeft afgewerkt.

 

Beoordelingen

Een gerenommeerde, internationale jury beoordeelt op een constructieve manier de muzikale prestaties van de deelnemers. Na de proclamatie is er de mogelijkheid tot mondeling overleg. Na het Festival wordt een juryverslag toegezonden waarin vooral de nadruk wordt gelegd op een positieve en niet-competitieve beoordeling. Het diploma vermeldt:

 • eerste prijs summa cum laude = voor koren of ensembles die 98, 99 of 100 % behaalden
 • eerste prijs cum laude = voor koren of ensembles die tussen 90% en 97 % behaalden
 • eerste prijs = voor koren of ensembles die tussen 80 en 89 % behaalden
 • tweede prijs = voor koren of ensembles die tussen 70 en 79 % behaalden
 • derde prijs = voor koren of ensembles die tussen 60 en 69 % behaalden
 • vermelding = voor koren of ensembles die 59 % of minder behaalden.

Groepen met 90% of meer ontvangen eveneens de festivalmedaille.

 

Juryrapport

Het schriftelijke juryrapport - zijnde de individuele rapporten van de juryleden en een samenvattend rapport - wordt enkele weken na het Festival per post naar alle deelnemende groepen verstuurd.

 

Laureatenconcert

Op festivaldagen krijgen koren/ensembles uit de verschillende reeksen die hoge beoordelingen behaalden tijdens de dag, de eer op te treden tijdens een laureatenconcert in het Theater van het Provinciaal Domein Dommelhof. Het engagement van de geselecteerde ensembles is verplicht en onvoorwaardelijk.

 

Opmerking

Niet-naleving van het reglement kan leiden tot een lagere score. Afwijkingen van het reglement zijn enkel toegestaan mits voorafgaand akkoord van het organiserend comité. Bij twijfel is de beslissing van het organiserend comité doorslaggevend.

Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail