Tarieven

Afhankelijk van de keuze van de formule, kom je hier alles te weten over de kosten van deelname, verblijf, catering, en de bijhorende afrekening.

Deelnamekosten

Alle geselecteerde groepen betalen een deelnameprijs van € 8,50 per deelnemer met een maximum van € 500 en een minimum van € 75 per groep.

Voor muziekorganisaties die met meerdere groepen, bestaande uit verschillende personen, wensen deel te nemen, gelden volgende maximumtarieven:

 • de eerste groep: maximum € 500 - minimum € 75
 • de tweede groep: maximum € 300 - minimum € 75
 • de derde en alle daaropvolgende groepen: maximum € 250 - minimum € 75.

 Hierbij wordt de groep met het hoogste aantal deelnemers als de eerste groep geteld.

In dit maximumtarief mogen maximaal 5 begeleidende volwassenen worden meegerekend. De kosten voor additionele begeleidende volwassenen worden apart aangerekend op de groepsfactuur.

Personen die in meerdere groepen deelnemen, betalen slechts eenmaal de deelnameprijs.

Groepen die kiezen voor de weekendformule krijgen een korting van 50 % op deze deelnamekosten. 

Verblijfskosten

Voor een verblijf in formule 1 (weekendformule) gelden volgende prijzen:

 • 1a: Luxe bungalowpark: per persoon per weekend: € 230
 • 1b: Vakantiedorp: per persoon per weekend: € 140
 • 1c: Groepsaccommodatie: per persoon per weekend: € 140
 • 1d: Gastgezin: per persoon per weekend: € 140

Kosten voor maaltijden

Voor groepen in de weekendformule zijn deze inbegrepen in de tarieven van de verblijfskosten.

 • extra lunchpakketten voor de dag van vertrek (maandag) kunnen aangevraagd worden: € 6 per persoon

Voor groepen in de dagformule zijn de maaltijden niet inbegrepen aangezien zij geen verblijfskosten betalen. Zij kunnen maaltijden op voorhand reserveren aan volgende prijzen:

 • warme lunch: € 10 per persoon
 • avondmaal (broodmaaltijd): € 7 per persoon

Betaling

Je ontvangt een gedetailleerde factuur met vermelding van de deelnamekosten en de berekening van alle verblijfskosten.

De deelnamekosten plus een voorschot van minstens 80% van de totale verblijfskosten, dienen uiterlijk op 15 februari 2022 gestort te worden op rekeningnummer BE70 3350 0378 0925 (BIC of SWIFT-code: BBRUBEBB) van ING, Leopoldlaan 146 te 3900 Pelt, met als mededeling: het factuurnummer.

Inschrijvingsregels

 • Bij laattijdige betaling van het inschrijvingsgeld en/of het voorschot wordt de deelname geannuleerd!
 • Indien je na 1 maart afziet van deelname aan het festival, zullen de deelnamekosten als vergoeding voor de administratieve kosten worden beschouwd. Dat bedrag wordt, indien van toepassing, verhoogd met de kosten voor reservering van overnachting en maaltijden.
 • Het resterende eindsaldo, rekening houdend met het betaalde voorschot, wordt verrekend vóór aankomst door middel van een eindfactuur. Indien bij aankomst van de groep nog een saldo open staat, dient dit bij het inchecken cash vereffend te worden.
 • Er worden geen creditcards aanvaard.
 • Er wordt geen reisvergoeding uitgekeerd.
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail